Project 12-3: HNB onder diffuus glas

 

Aanmelder               
Wageningen UR Glastuinbouw
Innovatie
Het nieuwe belichten onder diffuus glas
Teelt
Tomaat
Aanvang project
augustus 2012
Afsluiting project
november 2013
Projectleider
Tom Dueck (Wageningen UR Glastuinbouw)

 

Doel project 

De doelstelling is  een energiebesparing van 40% t.o.v. een  standaard belichte tomatenteel en maximaal 30 kg/m² CO2 te verbruiken.

Omschrijving project

Het Nieuwe Belichten onder diffuus glas

Dit project is een combinatie van een teeltsysteemvergelijkingsproef bij Wageningen UR Glastuinbouw (WUR Glastuinbouw) en een demonstratieproef bij het GreenQ Improvement Centre. De teeltsysteemvergelijkingsproef bij Wageningen UR Glastuinbouw bestaat uit 3 kasjes van ieder 144 m²:

1. Diffuus glas + 110  µmol/m².s SON-T +100 µmol/m².s LED-tussenbelichting
2. Helder glas +110 µmol/m².s SON-T + 100 µmol/m².s LED-tussenbelichting
3. Helder glas +210 µmol/m².s SON-T

De demonstratieproef bij het GreenQ is hetzelfde uitgerust als de eerste kas van de Wageningen UR maar dan op 1000 m².
In deze proef wordt het zonlicht in combinatie met hybride(SON-T en LED-(tussen) belichting onder een diffuus glasdek zodanig geregeld dat het tomatengewas er optimaal van profiteert. De belichtingsstrategie is op de lichtvraag van het gewas afgestemd. De plantdatum is zodanig vroeg gekozen dat productie in december plaatsvindt. De gelimiteerde CO2-dosering zal lichtafhankelijk plaatsvinden. Door de vergelijking van 3 teeltsystemen wordt geleerd wat de verschillende onderdelen bijdragen aan het totale teeltconcept.

Betrokken partijen

  • Wageningen UR Glastuinbouw
  • GreenQ
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Provincie Zuid Holland
  • Philips
  • Cultilene
  • Monsanto
  • LTO Groeiservice
  • Samenwerken aan Vaardigheden

Fotografie

Begeleidende leergroep verslagen

Er zijn voor deze proef bezoekrapportages beschikbaar. Meldt u aan of log in om deze te bekijken. Per 1 juli 2013 komt de begeleidende eenmaal per twee weken bijeen, waardoor er 1 keer per twee weken een verslag verschijnen.